Klachtenregeling


U bent onder behandeling of u bent onder behandeling geweest van een oefentherapeut Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft.
Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen.
Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen.
In de flyer 'Klantenloket Paramedici' leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen.
Klachten kunt u digitaal melden via www.klachtenloketparamedici.nl.