Vergoedingen

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

Ik advisereer u navraag te doen bij uw zorgverzekeraar of de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering te raadplegen. 
U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste informatie. 

In het algemeen geldt echter het volgende:

Kinderen/jongeren tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering voor 9-18 behandelingen. De daarop volgende behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. 

Volwassenen

Voor volwassenen wordt oefentherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor chronische aandoeningen (lijst van Borst) geldt een vergoeding vanuit de basisverzekering, na de twintigste behandeling. 
De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien deze toereikend is.