Missie

Zuijderduijn Oefentherapie probeert mensen met klachten/beperkingen weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren in het algemeen dagelijks leven. Dit in samenwerking met of in aanvulling op verschillende disciplines. De oefentherapie is hierbij toegespitst op de thuis-, werksituatie, hobby’s en sport. Dit betekent dat ik praktisch toepasbare oefeningen in de praktijkruimte kan geven, maar ook bij iemand aan huis of op werk kom.

Door de oefeningen wordt u zich bewust van de meerwaarde van een ander leefpatroon, de verhouding belasting-belastbaarheid, een betere houding en manier van handelen en gaat het belang inzien van uw aandeel hierin. Hierdoor wordt men tevens positiever over het eigen kunnen.Ik streef er naar de cliënt hierbij geheel in zijn waarde te laten.